Важно съобщение!

Уважаеми клиенти,

Поради усложнената епидемична обстановка с разпространението на COVID – 19, прилагаме начина по който ще работим на територията на сватбена и парти агенция Брилянтин, САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ ЧАСОВЕ:

  1. Забранено е струпване на група хора! В търговския обект се допускат по 3-ма души в едно помещение, между които се осъществява дистанция от 1,5м между всеки;
  2. Препоръчително е използването на калцуни, латексови, или нитрилни ръкавици, осигурени от нас в обекта;
  3. Задължително е ползването на дезинфектант за ръце наличен в обекта;
  4. При проби на булчински, официални/абитуриентски рокли, или шаферски рокли се извършва дезинфекция на пробните облекла , чрез дезинфектант на водна пара;
  5. С цел максимална защита и безопасност се извършва дезинфекция и проветряване след напускането на всеки клиент от търговския обект;
  6. Сватбена и парти агенция Брилянтин работи със съкратен персонал с цел ограничаване на контакт и осигуряване на пълна здравна защита за всички нас.

В следващите няколко работим дни очакваме доставка на безконтактен термометър и при наличието на такъв, клиентите ще се посрещат с безконтактния термометър и при температура няма да се допускат в търговския обект.

Забележка: Работим само с предварително записани часове и графика се оформя с цел осигуряване на необходимо време за дезинфекция, след напускането на клиентите от търговския обект.
Запазваме си правото да връщаме всеки, който не е в добро здравословно състояние!

Благодарим за разбирането!

С уважение : Силвия Танева
Управител на сватбена и парти агенция Брилянтин

За контакти:
0898 517401;0899900212;
office@briliantin-agency.com
sales@briliantin-agency.com